środa, 14 lutego 2018

Pracownia Rzemiosł Dawnych wygrała w sądzie sprawę o pomawianie nas.


Pracownia Rzemiosł Dawnych wygrała w sądzie z osobami zw. z jednym z mniejszych portali elbląskich.

26 stycznia 2018, w Sądzie Rejonowym Elblągu zapadł wyrok w sprawie przeciwko  autorowi artykułów- redaktorowi i wydawcy  portalu  za

popełnienie przestępstwa zniesławienia grupy osób tworzących Pracownię Rzemiosł Dawnych, tj występku z artykułu 212 K.K przy użyciu środków masowego komunikowania
poprzez zawarcie w artykułach  opublikowanych w gazecie  nieprawdziwych i pomawiających informacji dotyczących naszych działań.

Wszyscy oskarżeni otrzymali karę grzywny oraz obowiązek zapłaty zadośćuczynienia na cele statutowe Polskiej Izby Dziedzictwa Kulturowego w Łęczu.
Sąd też zobowiązał ich do opublikowania treści wyroku na tym portalu.

Oczywiście wyrok jest nieprawomocny, jednak cieszymy się, że zapadł. 

Aktualizacja 2019: wyrok jest prawomocny.