Tkackie dziedzictwo. Przekazywanie wiedzy i tradycji tkackiej

 

Nasze stowarzyszenie, tj: Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego realizuje w 2017 roku projekt pt:

"Tkackie dziedzictwo. Przekazywanie wiedzy i tradycji tkackiej"

 

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego