Jak gotowano na Grodzisku w Łęczu, czyli dawne Łęcze "od kuchni"„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja  pt:   Jak gotowano na Grodzisku w Łęczu, czyli dawne Łęcze "od kuchni"

mająca na celu 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej Łęcza, poprzez utworzenie miejsca prowadzenia pokazów z zakresu kuchni łużyckiej -  dawnych mieszkańców Wysoczyzny Elbląskiej.

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakłada ona utworzenie miejsca prowadzenia pokazów i warsztatów z zakresu dawnej kuchni z ziem Wysoczyzny Elbląskiej- m.in. kuchni łużyckiej. Operacja jest nawiązaniem do grodziska w Łęczu, którego datowanie szacuje się na epokę brązu, czyli okres kultury łużyckiej, jest to tzw. grupa warmińsko-mazurska.


Rezultatem projektu jest odtworzenie „kuchni” wg kultury łużyckiej, będzie to stanowisko eksperymentalne, odtwórcze, nawiązujące do Grodziska w Łęczu, które datuje się właśnie na okres kultury łużyckiej.