czwartek, 24 listopada 2016

Pracownia Rzemiosł Dawnych- jesienne aktywności. Old crafts workshop- autumn activities

Ręcznie tkany len, ręcznie szyta tunika

Hand-woven linen, hand-sewn tunic

Gdy nie prowadzimy warsztatów, nie siejemy i nie międlimy lnu:) wtedy szyjemy.
Oto lniana tunika, wykonana jest z ręcznie tkanego lnu, szyta w całości ręcznie nićmi lnianymi.

hand-woven linen, hand-sewn tunic

hand-woven linen, hand-sewn tunic

hand-woven linen, hand-sewn tunic

A tu dalsza część naszych dzieł, uprzędziona na wrzecionie, dwojona na kołowrotku wełna.
Powstała ona z runa owcy wrzosówki, a oto jej krótka historia:
"W XIII w. na terenach Polski hodowano owce grubowełniste pospolite. Na Podhalu utrzymywano cakle, na Rusi Czerwonej (dawna Rzeczpospolita) wrzosówki oraz krukówki, na Pomorzu gatunki nazywane pomorskimi, a w Wielkopolsce owce wielkopolskie.

Owca rasy wrzosówka – rasa prymitywnych owiec kożuchowych, owca siwa; pochodzi północnych owiec krótko ogoniastych (ovis brachyra borealis). W latach pięćdziesiątych XX w. rasa ta stanowiła około 3% krajowej populacji owiec, czyli około 120 tysięcy sztuk. W kolejnych latach odnotowano spadek pogłowia tej rasy, głównie ze względu na zainteresowaniem producentów wełną białą. W tym czasie większą popularnością cieszyły się szlachetniejsze rasy owiec. W 1972 r. istniało zagrożenie wyginięcia tej rasy, dlatego w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Czechnica koło Wrocławia zaczęto realizować program hodowli zachowawczej tych owiec, a dotacje dla hodowców utrzymujących tę rasę wpłynęły na jej uratowanie i rozwój. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, liczba maciorek wrzosówkowych wynosiła 2270 sztuk.
Walory owiec wrzosówkowych doceniane są w krajach Unii Europejskiej. I tak, w Niemczech, w ramach ochrony krajobrazu, utrzymywana jest lokalna rasa – wrzosówka niemiecka (Heidschnucke), zaś w Holandii tzw. wrzosówka biała" 

wrzosówka

wrzosówka


 Trochę gryzie, ale jest poprawna historycznie do rekonstrukcji.