OFERTA


Ginące zawody


Pracownia Rzemiosł Dawnych to zespół działań, ludzi, pomysłów, który  powstał dzięki dofinansowaniu Lokalnej Grupy Działania Wysoczyzna Elbląska, w  ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- tzw. Małe Projekty.zadzwoń: 515- 651-425 
napisz: pracownianawsi@gmail.com

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII, WIZYTY STUDYJNE, POKAZY I WARSZTATY RZEMIOSŁA
Zapraszamy grupy przedszkolne, szkolne, jak również dorosłych do uczestnictwa: lekcje żywej historii, spotkania edukacyjne , warsztaty  rzemiosła.
Przykładowe zajęcia:

"Jak Krecik dostał spodnie- czyli skąd się bierze lniana tkanina"

"Od owieczki do czapeczki- warsztaty pracy z wełną"
"Gliniana miseczka"

"Kuchnia naszych przodków"  


W ich trakcie mali i duzi uczestnicy poznają m.in poszczególne etapy obróbki lnu, konopi włóknistych i wełny oraz pracy z gliną. Mają okazję zaobserwować rosnące rośliny włókniste. W przystępny sposób, na podstawie scenariusza opracowanego w oparciu o potrzeby grupy, uczą się o dawnych sposobach pracy z włóknem, sami czeszą, międlą, gręplują, tkają na warsztatach tkackich, przędą na kołowrotkach, pracują na kołach garncarskich. Mają możliwość zmielenia dawnych gatunków zbóż: samopszy, płaskurki, na kamiennych żarnach, upieczenia własnych podpłomyków, zapoznania się z tym, co i jak jedli nasi przodkowie.
Zajęcia poprzedzone są prezentacją dostosowaną do grupy wiekowej. Oferta obejmuje też  przygotowanie autorskiego scenariusza lekcji,  zapoznanie się z tym, co dzieje się w pracowni i na terenie ogrodu, opracowanie kart pracy, przygotowanie materiałów dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach, poczęstunek, przymierzanie dawnych strojów.  

 
Dlaczego warto?
-Pracownia Rzemiosł Dawnych otrzymała certyfikat Produkt Warmia Mazury z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
-scenariusze zajęć i programy dostosowane są do podstawy programowej dla poszczególnych grup wiekowych.
-zajęcia są ciekawe i przede wszystkim uczniowie biorą w nich czynny udział
-spełniamy wymagane prawem normy sanitarne i p.pożarowe
-zapewniamy opiekę przedmedyczną (ważne w przypadku dzieci i osób z niepełnosprawnościami)
-zapewniamy zaplecze sanitarne
-miejsce prowadzenia zajęć jest bezpieczne
-dotrzeć do nas można zgodnie z nawigacją google maps, lub korzystając ze ścieżki historycznej przy zabytkowym wiatraku
-posiadamy ubezpieczenie OC
-jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
-uczestnictwo szkoły w naszych programach edukacyjnych umożliwia uzyskanie certyfikatu Szkoła Wierna Dziedzictwu, przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 
-zajęcia realizowane są w ramach działań statutowych stowarzyszenia Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego. WARSZTATY RZEMIOSŁA, POKAZY, EVENTY DLA FIRM, MUZEÓW, INSTYTUCJI.
Realizujemy pokazy w zakresie ginących zawodów- podczas targów, imprez okolicznościowych dla hoteli, muzeów, firm, instytucji, urzędów.Działania Pracowni Rzemiosł Dawnych uatrakcyjnią wydarzenie przez Państwa organizowane. Budząca zainteresowanie duża kolekcja dawnych narzędzi do obróbki lnu i konopi, kołowrotki, krosna, wrzeciona, len i konopie, a przede wszystkim czynne uczestnictwo w warsztatach- wszystko to sprawi, że event bez wątpienia stanie się nietypowy, a przez to wyjątkowy.Własne uprawy lnu włóknistego umożliwiają nam zabranie ze sobą dużej ilości materiału roślinnego, na którym uczestnicy mogą pracować jak za dawnych czasów. Zobacz zdjęcia:NIEODPŁATNY  WSTĘP NA TEREN PRACOWNI:

Zapraszamy szkoły, przedszkola, indywidualnych turystów, do obejrzenia tego co mamy, zobaczyć można kolekcję dawnego sprzętu włókienniczego, na którym pracujemy w naszych zabudowaniach gospodarczych, pod wiatą, altaną oraz na zielonej trawce:
kołowrotki, wrzeciona, międlice, cierlice, gręple do wełny, krosno tkackie, czesaki do lnu i konopi.
W przydomowym ogródku uprawiamy len i konopie włókniste.
Pokażemy również jak działają żarna do mielenia zbóż, na przykład płaskurki, samopszy.
Przyjście do nas  jest nieodpłatne- zapraszamy, a z radością wszystko pokażemy i wypijemy wspólnie herbatę z rosnących u nas ziół. 
sprawdź nas na mapie: https://goo.gl/maps/tpHxvVV7pWF2


Aleksandra Olszewska
Jakub Bronickizadzwoń: 515- 651-425